• Adres: Ul. Kopernika 4/3, 40 – 064 Katowice
 • Telefon: (32) 203 54 47
 • Email: kancelaria.brzostek@gmail.com

Obsługa prawna firm i spółek

Poszukujesz obsługi prawnej dla firmy lub spółki?

Nasze doświadczenie obejmuje świadczenie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem spraw związanych z bieżącą obsługą prawną podmiotów prywatnych. Ponadto reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych. Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie zarówno Klientom indywidualnym, jak i biznesowym. W zakresie obsługi podmiotów gospodarczych jesteśmy w stanie realizować wsparcie doraźne, wynikające z aktualnych potrzeb i problemów przedsiębiorstwa, jak i stałą współpracę.

Z pomocy, której udzielają prawnicy naszej Kancelarii, mogą skorzystać:

 • przedsiębiorcy prowadzący indywidualnie działalność gospodarczą,
 • spółki prawa handlowego,
 • spółki cywilne,
 • instytucje publiczne.

Formuła obsługi

Mamy świadomość różnorodności aspektów prawa, z którą muszą mierzyć się polscy przedsiębiorcy. Wobec powyższego nie ograniczamy zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Obszar realizowanych przez Kancelarię usług zawsze wynika z charakteru powierzonej nam sprawy czy też zadań pozostawionych naszym prawnikom. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w ramach stałej współpracy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy realizowanej w następujących czynnościach:

 • działania windykacyjne (adwokat, dbając o interesy Klienta, dochodzi należności od jego dłużników; windykacja przebiega zarówno w trybie postepowania polubownego, jak i sądowego);
 • reprezentowanie Klienta (w trakcie prowadzonych negocjacji biznesowych, mediacji czy też podczas wypracowywania kontraktów; dotyczy również sporów toczonych zarówno z pracownikami, jak i kontrahentami);
 • reprezentowanie w postepowaniach sądowych (obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz działanie na rzecz zabezpieczenia interesów Klienta);
 • bieżące doradztwo (Klienci korzystający ze stałej obsługi mają możliwość konsultowania poprawności podejmowanych decyzji biznesowych z prawnikiem Kancelarii);
 • sporządzanie opinii prawnych – m.in. na temat umów biznesowych bądź dokumentacji wewnątrzfirmowej;
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji firmowej (dotyczy m.in.: umów handlowych, dokumentacji związanych z obradami i zgromadzeniami wspólników lub zarządu, kapitału zakładowego – jego podnoszenia lub obniżenia etc.)
 • wdrażanie lub aktualizowanie bieżących regulacji prawnych, które dotyczą sfer działalności naszych Klientów

Obsługa prawna firm i spółek Katowice – skontaktuj się z nami