• Adres: Ul. Kopernika 4/3, 40 – 064 Katowice
  • Telefon: (32) 203 54 47
  • Email: kancelaria.brzostek@gmail.com

Upadłość konsumencka

Upadłość Konsumencka Katowice i cała Polska

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami w procesie zmierzającym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. W zakresie spraw z zakresu upadłości konsumenckiej zapewniamy w szczególności:

  • doradztwo w zakresie istnienia przesłanek formalnych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
  • pomoc prawną w kontaktach z sędzią-komisarzem, syndykiem i wierzycielami,
  • zaskarżanie postanowień sędziego-komisarza oraz czynności syndyka,
  • przygotowanie wniosku do sądu o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego po sprzedaży jego domu lub mieszkania,
  • przygotowanie stanowiska dłużnika co do planu spłaty wierzycieli, umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub do warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Masz inny problem z zakresu upadłości konsumenckiej? Skontaktuj się z nami!