• Adres: Ul. Kopernika 4/3, 40 – 064 Katowice
  • Telefon: (32) 203 54 47
  • Email: kancelaria.brzostek@gmail.com

Pomoc prawna dla osób przebywających za granicą

Jak wygląda współpraca z naszą kancelarią w takich sytuacjach? Różni się nieco od standardowych działań, które wykonujemy, gdy sprawa dotyczy osób z Katowic czy innych polskich miast. Wówczas istnieje możliwość osobistego spotkania i podpisania odpowiednich dokumentów w naszej siedzibie. W przypadku osób przebywających za granicą przeprowadzenie większości spraw sądowych nie wymaga w ogóle konieczności przyjazdu do kraju.

Co więc należy zrobić?

W pierwszej kolejności konieczne jest udzielenie nam przez osobę przebywającą za granicą odpowiedniego umocowania do działania w jej sprawie (pełnomocnictwo/upoważnienie). Taki dokument przygotowywany jest przez Kancelarię, a następnie przesyłany do osoby zainteresowanej drogą pocztową lub też za pomocą poczty elektronicznej.

Otrzymany dokument wystarczy podpisać w obecności miejscowego notariusza i odesłać na adres Kancelarii. Na mocy tak podpisanego dokumentu możemy w imieniu osoby zlecającej wszcząć postępowanie przed sądem (bądź innym właściwym urzędzie) i reprezentować tę osobę na całym postępowaniu aż do prawomocnego zakończenia postępowania (sporządzać pisma, brać udział w rozprawach) oraz wybierać z odpowiednich urzędów niezbędne dokumenty.

Co bardzo istotne:

W sytuacjach, kiedy koniecznym jest przesłuchanie osoby przebywającej za granicą przez organ prowadzący postępowanie (np. sąd), również nie ma konieczności, aby osoba taka przyjeżdżała specjalnie na tę okoliczność do kraju. Czynności takie mogą być bowiem przeprowadzane w ramach tzw. pomocy prawnej przez inne organy jak np. konsulat Rzeczypospolitej Polskiej lub sąd, znajdujące się najbliżej miejsca zamieszkania osoby przebywającej za granicą. Tak więc w praktyce najczęściej osoba taka musi się stawić w określonym dniu i godzinie w najbliższym sądzie lub konsulacie RP, które zazwyczaj znajdują się w tej samej miejscowości, w której przebywa dana osoba.

Stale współpracujemy z Biurem Tłumaczeń Przysięgłych, co w znaczny sposób wpływa na szybkość i jakość świadczonych przez nas usług. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym, a mające być wykorzystane w polskim sądzie bądź innych organach, muszą być przetłumaczone na język polski (tłumaczenie przysięgłe). Taka współpraca Kancelarii z BTP pozwala na znaczne przyspieszenie całego postępowania, ponieważ Klient nie musi już we własnym zakresie pozyskiwać odpowiednich tłumaczeń.

Klienci zagraniczni wymagają od nas pełnej dyspozycyjności (z uwagi na różne strefy czasowe, różnice w czasie miejscowym), dlatego też mają możliwość konsultowania i radzenia się z nami telefonicznie, także w różnych godzinach wieczornych (czasu polskiego). Wszystko po to, aby bez względu na miejsce zamieszkania Klienta miał on możliwość wygodnego kontaktu ze swoim prawnikiem.

Masz pytania związane z pomocą prawną dla osób przebywających za granicą? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna nie działa w oderwaniu od rzeczywistości.