• Adres: Ul. Kopernika 4/3, 40 – 064 Katowice
  • Telefon: (32) 203 54 47
  • Email: kancelaria.brzostek@gmail.com

Sprawy administracyjne

Prawo Administracyjne Katowice – uzyskaj wsparcie kancelarii

W zakresie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych zapewniamy:

  • sporządzanie wniosków,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych organów,
  • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych na ostateczne decyzje,
  • reprezentowanie Klienta przed organami administracyjnymi I i II instancji, w tym centralnymi i naczelnymi,
  • reprezentowanie Klienta przed sądami administracyjnymi I i II instancji.

W zakresie spraw związanych z nieprawidłowymi decyzjami administracyjnymi zapewniamy:

  • kierowanie wniosków o zmianę decyzji,
  • kierowanie wniosków o wznowienie postępowania,
  • kierowanie wniosków o sprostowanie decyzji.

Masz inny problem z dziedziny prawa administracyjnego? Skontaktuj się z nami!